POLSKA YMCA

POLSKA YMCA

Muzeum Jazzu   i   POLSKA YMCA

YMCA jest organizacją działająca w 150 krajach, zrzeszająca ponad 30 milionów osób. Do Polski YMCA przybyła po zakończeniu I Wojny Światowej, wiosną 1919r., razem z powracającą Armią Generała Hallera.
30 marca 1922 roku władze Rzeczypospolitej zatwierdziły statut Polskiej YMCA. Marszałek Józef Piłsudski otrzymał legitymację nr 1, przyjmując godność pierwszego Członka Honorowego Polskiej YMCA. www.ymca.pl

MUZEUM JAZZU powstało w listopadzie 2011 roku, przy Ognisku Miłośników Jazzu Polskiej YMCA i Fundacji Muzeum Jazzu im. Leopolda Tyrmanda, w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6, w miejscu, gdzie Leopold Tyrmand przez 9 lat mieszkał i pisał swe dzieła.
MUZEUM JAZZU tworzy  Ogniska Polskiej YMCA. Prowadzi aktywną działalność  edukacyjną i wystawienniczą. Kolekcjonuje dokumenty i pamiątki.

.