Pożegnanie Marka Karewicza

Opracowanie i fotografie Andrzej Rumianowski


W poniedziałek 2 lipca 2018 r. w kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy przy placu Małachowskiego
w Warszawie pożegnaliśmy

MARKA KAREWICZA

fotografika jazzowego, autora miliona fotografii, projektanta półtora tysiąca okładek płytowych.

Przy trumnie zmarłego warta Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

Przed trumną wyeksponowany był Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi dla kultury,
otrzymany przez Marka Karewicza w 2003 roku.

Kościół Świętej Trójcy wypełnił tłum przyjaciół Marka

Uroczystości towarzyszyła muzyka organowa
w wykonaniu Wojciecha Majewskiego

Wojciechowi Majewskiemu towarzyszył na saksofonie Zbigniew Namysłowski

Marek Karewicz żył 80 lat, zmarł 22 VI 2018 r.

Kondukt pogrzebowy na Cmentarzu Ewangelicko Augsburskim prowadziła Orkiestra Wojska Polskiego.

Pogrzeb miał charakter państwowy w asyście kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

Marka żegnaliśmy w nieprzerwanych strugach deszczu

Odszedł Marek Karewicz

Po salwach honorowych i odegraniu Hymnu Państwowego przez Kompanię Honorową, przyszedł czas na jazzowe pożegnanie w wykonaniu Warsaw Dixielanders

Grób Marka Karewicza

Jeszcze ostatnie fotografie telefonami

Wieczorem w warszawskim Tygmoncie spotkała się grupa przyjaciół Marka.

Spotkania, niektóre po latach

Na trąbce grał Mark Shepherd, na saksofonie Jerzy Stępień

Zbigniew Namysłowski, saksofon