Chinese YMCA trip MADE IN POLAND, 108 wydarzenie Muzeum Jazzu

 

On July 17, a group of students from Hong Kong, members of the local YMCA branch, set out on the trans-Siberian railway. The purpose of the trip was to visit the YMCA in Moscow, Warsaw and Krakow. On Thursday 27th and Friday 28th July the group of Friends was hosted in Warsaw by  Jazz Museum.

17  lipca z Pekinu, koleją transsyberyjską wyruszyła grupa studentów z Hokg Kongu, członków tamtejszego oddziału YMCA. Celem podróży były odwiedziny YMCA w Moskwie, Warszawie i Krakowie. We czwartek 27 i piątek 28 lipca grupę Przyjaciół gościliśmy w Warszawie.


108 020
L

108 030
L

108 040
L

108 050
L

108 060
L

108 070
L

108 080
L

108 090
L

108 100
L

108 110
L

108 120
L

108 130
L

108 140
L

108 150
L

108 160
L

108 170
L

108 180
L

108 190
L

108 200
L

108 210
L

108 220
L

108 230
L

108 240
L

108 250
L

108 260
L

108 270
L

108 280
L

108 290
L

108 300
L

108 310
L

108 320
L

108 330
L

108 340
L

108 350
L

108 360
L

108 370
L


W murach starej Warszawy.


W muzeum Biegasa w Warszawie.


Na Rynku Starego Miasta w Warszawie.


Manie.


Układ taneczny na Skwerze Hoovera w Warszawie.


Występ na Skwerze Hoovera w Warszawie przeobraził się w nieplanowaną improwizację.
W Krakowie…