17. TYRMAND 1959. Jazz Jamboree 59

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Arch. Hoovera, Arch. Mary Ellen Tyrmand, Arch. Muzeum Jazzu, Arch. Dudusia Matuszkiewicza

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Rok 2020, uchwałą Sejmu RP, ogłoszony został Rokiem Leopolda Tyrmanda

16 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, zaś 19 marca 2020. minęła 35. rocznica jego śmierci.
Leopold Tyrmand to pisarz, literat, a także niestrudzony popularyzator jazzu. Jest patronem Fundacja Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.
Z okazji Roku Leopolda Tyrmanda, Muzeum Jazzu przedstawia wystawę internetową pt. Stulecie urodzin Leopolda Tyrmanda, wykonaną w oparciu o materiały zgromadzone w Cyfrowym Archiwum Muzeum Jazzu, dzięki ofiarności Matthew Tyrmanda, Mary Ellen TyrmandJerzego Dudusia Matuszkiewicza, we współpracy z Marcelem Woźniakiem, biografem Leopolda TyrmandaPawłem Brodowskim, redaktorem nacz. Jazz Forum.Barbara Hoff i Leopold Tyrmand podpisujący akt małżeństwa

W lipcu 1959 roku, w Katowicach Leopold Tyrmand poślubił Barbarę Hoff.

Willa Grundmanna, Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach w roku 1959.


Świadectwo urodzenia i chrztu, poświadczające fakt zawarcia związku małżeńskiego p. Tyrmandów.

Świadectwo urodzenia i chrztu świętego, przyjętego dnia 29 czerwca 1951 roku,
poświadczające fakt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Leopoldem Tyrmandem i Barbarą Hoff w dniu 30 VII 1959 r., wydane 15 stycznia 1965 roku przez Rzymsko-Katolicką Parafię Św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej w Warszawie.


Barbara Hoff, 1958

Barbara Hoff, polska projektantka mody, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadziła dział Moda w tygodniku Przekrój od roku 1954 (jeszcze jako studentka) do 2002.

Barbara Hoff i Leopold Tyrmand, 1958


Kamienica przy ulicy Dobrej 89a, w Warszawie. fot. A. Rumianowski

Państwo Tyrmandowie początkowo mieszkali w Krakowie, gdzie od czasów studenckich Barbara Hoff prowadziła dział mody w tygodniku Przekrój. Wkrótce jednak przeprowadzili się do Warszawy, do kamienicy przy ulicy Dobrej 89a.


Wydanie angielskie”Seven long voyages

W 1959 r. po raz pierwszy ukazała się powieść
Siedem dalekich rejsów Leopolda Tyrmanda. Pierwsze jej wydanie było w języku angielskim i nosiło tytuł: „Seven long voyages”.

Powieść tę Leopold Tyrmand rozpoczął pisać jeszcze w styczniu 1952 roku, podczas okresu katakumbowego, ale
przerwał po trzech miesiącach ze względu na brak możliwości wydawniczych i otrzymane zamówienie na powieść, której nadał tytuł ZŁY.

Tyrmand pisanie „Siedmiu dalekich rejsów” ukończył w 1957 roku i wydał w wydawnictwie „Czytelnik”. Cenzura skonfiskowała cały nakład, uzasadniając promocją pornografii i prywatnej inicjatywy.

Wobec tej sytuacji Leopold Tyrmand rozpoczął poszukiwanie możliwości wydania powieści za granicą. W roku 1959 powieść wydał w Londynie, pod tytułem:„Seven long voyages” i w 1962 w Niemczech, zatytułowaną „Ein Hotel in Darlowo

W 1963 roku Jan Rybkowski nakręcił film pt.: „Naprawdę wczoraj”, ze scenariuszem opartym na „Siedmiu dalekich rejsach”.
Akcja powieści toczy się w Darłowie podczas trzech dni wczesnej wiosny 1949 roku.
Pierwsze wydanie książki w języku polskim miało miejsce w 1975 r. w Londynie.Afisz koncertu „Jazz Jamboree 59 w STODOLE„,              Archiwum Muzeum Jazzu

Leopold Tyrmand w związku z brakiem możliwości wydania w kraju swojej powieści zatytułowanej: „Siedem dalekich rejsów”, szuka możliwości wydania jej za granicą.
Po raz kolejny składa wniosek o paszport, ale nie otrzymuje go.

W 1959 roku Leopold Tyrmand wydaje po raz pierwszy „Siedem dalekich rejsów”. Powieść ukazała się w języku angielskim w Londynie, nakładem wydawnictwa Michael Joseph Ltd., pod tytułem „Seven long voyages

Od dłuższego czasu Tyrmand śledzony jest przez kilku agentów Służby Bezpieczeństwa, między innymi przez TW (Tajnego Współpracownika) „Adama”, czyli swojego przyjaciela, Romana Waschko.

Od 24 do 27 września 1959 Leopold Tyrmand prowadził Festiwal JAZZ 59 i koncert JAZZ JAMBOREE 59 w STODOLE razem z Adamem FerchemRomanem Waschko.


Program Festiwalu JAZZ 59 rewers,
Archiwum Muzeum Jazzu


Wejściówka na Jam Session do Hot Club Hybrydy
Archiwum Muzeum Jazzu

Bronisław Modrzejewski, Plakat Festiwalu „Jazz 59”,              Archiwum Muzeum Jazzu


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY