30. Podziękowania Muzeum Jazzu

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Arch. Hoovera, Arch. Mary Ellen Tyrmand, Arch. Muzeum Jazzu,

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI WSZYSTKIE E-Wystawy


Rok 2020, uchwałą Sejmu RP, ogłoszony został
Rokiem Leopolda Tyrmanda

16 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, zaś 19 marca 2020. minęła 35. rocznica jego śmierci.
Leopold Tyrmand to literat, a także niestrudzony popularyzator jazzu. Jest patronem Fundacji Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.
Z okazji Roku Leopolda Tyrmanda, Muzeum Jazzu przedstawia wystawę internetową pt. Stulecie urodzin Leopolda Tyrmanda, wykonaną w oparciu o materiały zgromadzone w Cyfrowym Archiwum Muzeum Jazzu, dzięki ofiarności Matthew Tyrmanda, Mary Ellen TyrmandJerzego Dudusia Matuszkiewicza, we współpracy z Marcelem Woźniakiem, biografem Leopolda TyrmandaPawłem Brodowskim, red. naczelnym Jazz Forum.


Tyrmandowie: Matthew, Rebeca i ich matka, Mary Ellen


Andrzej Rumianowski, autor wystawy zatytułowanej „Tyrmand kalendarium życia składa podziękowania w imieniu Muzeum Jazzu i własnym: Mary Ellen Tyrmand i Matthew Tyrmandowi za udostępnienie materiałów archiwalnych.


Marcel Woźniaki i Andrzej Rumianowski prezentujący nową książkę Marcela Woźniaka:
TYRMAND, pisarz o białych oczach

Szczególne podziękowania należą się: 
Marcelowi Woźniakowi za ciągłe konsultacje
Justynowi Kołakowskiemu za projekt planszy tytułowej
Radosławowi Czapskiemu za skład graficzny wystawy Jarosławowi Molskiemu za tłumaczenie na język angielski i duże wsparcie merytoryczne.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI WSZYSTKIE E-Wystawy