Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe w Chodzieży, 66 wystawa Muzeum Jazzu

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L