Projekty Muzeum Polskiego Jazzu w Jazz Forum


Oprac. Andrzej Rumianowski, tekst Małgorzata Benedek, Emilian Nagiel, wydrukowany w Jazz Forum, fot. Muzeum Jazzu


We wtorek, 27 marca 2024 roku, w siedzibie Fundacji Muzeum Jazzu odwiedzili nas niezwykli goście.

W siedzibie Fundacji Muzeum Jazzu, siedzą od lewej: Andrzej Rumianowski – Prezes Zarządu Fundacji, Krzysztof Karpiński – Prezes Rady Fundacji,
Emilian Nagiel – Architekt doktorant WAPW, Małgorzata Benedek – Architektka WAPW, Paweł Brodowski – Redaktor nacz. Jazz Forum

Marcowy numer miesięcznika Jazz Forum z 6-cio stronicowym artykułem
z projektami MUZEUM POLSKIEGO JAZZU

Jazz Forum

 
W marcowym numerze Jazz Forum , ukazał się artykuł zatytułowany: MUZEUM POLSKIEGO JAZZU.

„Na wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zrodził się niezwykły pomysł zaprojektowania Muzeum Polskiego Jazzu – wielkiego centrum pełniącego, na podobieństwo Muzeum PolinMuzeum Historycznego Warszawy, nie tylko rolę historyczną, ale wielofunkcyjnego obiektu kultury, który przyciągałby zarówno miłośników jazzu i muzyków, jak i społeczność lokalną, zanurzonego w przestrzeni miasta i działającego w oparciu o społeczną partycypację.
 

Takiego zadania podjęła się studenci i studentki 7 semestru Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – mówi Małgorzata Benedek prowadząca zajęcia z Projektowania Architektonicznego.
 

Główną ideą było stworzenie nowoczesnej instytucji żyjącej muzyką na codzień, otwartej na lokalne inicjatywy, pełniącej zarazem funkcję muzeum dla powiększających się z roku na rok zbiorów instrumentów, historycznych artefaktów, książek, nagrań i dzieł sztuki związanych z bogatą historią polskiego jazzu.
 

Muzeum pełniło by funkcję sali koncertowej, miejsca spotkań artystów, fanów, a także miejsca, gdzie mogłyby odbywać się warsztaty muzyczne, taneczne dla mieszkańców Warszawy. Mogłaby to być siedziba stowarzyszeń i fundacji związanych z szeroko rozumianym ruchem jazzowym.
 

Założony program użytkowy obejmował także klub jazzowy z kawiarnią na 150 osób, sale prób, przestrzeń ekspozycyjną, bibliotekę, sklep muzyczny, pracownie muzeum i pokoje administracji.
 

Na lokalizację Muzeum Jazzu, tylko na użytek zajęć, wybrano działkę, która jest aktualnie własnością Miasta Stołecznego Warszawy, przy ul. Dobrej 33, róg Zajęczej.
 

W niedalekim sąsiedztwie działki znajdują się ważne i rozpoznawalne budynki użyteczności publicznej o funkjach edukacyjnych i kulturotwórczych, w tym także związane z muzyką:
– Biblioteka Uniwersytecka
– Wydział Filologii i Lingwistyki
– Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
– Muzeum Fryderyka Chopina
– Centrum Nauki Kopernik
– Wydział Rzeźby ASP
– Teatr Ateneum
– Narodowy Instytut Tańca
– Kampus Uniwersytetu Warszawskiego

W projekcie Muzeum Jazzu zorganizowanym pod kierownictwem pani Architekt Małgorzaty Benedek, opublikowanym w marcowym Jazz Forum brali udział studenci i studentki:
Mateusz Dąbroś, Zofia Zwijacz, Jakub Wiązowski, Olga Zawistowska, Maria Puzik, Aleksandra Adamska, Zuzanna Kocon.


Andrzej Rumianowski prezentujący egzemplarz Jazz Forum z artykułem z projektami MUZEUM POLSKIEGO JAZZU