Solidarity of Arts – 68 wystawa Muzeum Jazzu


10 wystawa w 2015 i 67 Muzeum Jazzu miała miejsce podczas siódmej odsłony festiwalu „Solidarity of Arts” w Gdańsku, 15 sierpnia 2015.Kurt Elling


Jan Materna


Leszek Możdżer