Solidarity of Arts 67 wystawa Muzeum Jazzu

10 wystawa w 2015 i 67 Muzeum Jazzu miała miejsce podczas siódmej odsłony festiwalu "Solidarity of Arts" w Gdańsku, 15 sierpnia 2015.


Kurt Elling
Jan Materna
Leszek Możdżer