1950. Kraków, Liceum Muzyczne


Oprac. Andrzej Rumianowski Fot.: Arch. Andrzeja Dąbrowskiego i Arch.Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fr. Chopina w Krakowie

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY

Życiowe pasje Andrzeja Dąbrowskiego

to opracowany przez Andrzeja Rumianowskiego materiał oparty na wydanej przez Wydawnictwo CZYTELNIK, biografii: „Andrzej Dąbrowski Do zwariowania jeden krok” autorstwa Agnieszki Matyni-Dąbrowskiej.

Andrzej Dąbrowski to znakomity:
– Perkusista
– Kierowca rajdowy
– Wokalista
– Kompozytor
– Dziennikarz
– Majsterkowicz
– Fotografik
– Miłośnik turystyki kamperowej


Podanie napisane przez Tadeusza Dąbrowskiego
Arch. Szkoła Muzyczna im. Fr. Chopina

 
Podanie Tadeusza Dąbrowskiego o przyjęcie syna do Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie.
 

Kraków 20. VI 1950
Tadeusza Dąbrowskiego
prac. Rejonu Lasów Państwowych w Krakowie
zam. przy ul. Św. Teresy 12 m. 8

Podanie

Proszę o przyjęcie syna mego Andrzeja do Państw. Liceum Muzycznego w Krakowie.
Syn mój ukończył w tym roku 7 klas w Szkole Pods. nr 7 w Krakowie i wobec tego, że od dziecka okazuje wielkie zdolności i zamiłowanie do muzyki i pragnie poświęcić się całkowicie tej nauce, proszę o przychylne załatwienie mojej prośby.
Syn mój w ciągu całego ostatniego roku szkolnego uczył się gry na fortepianie -zrobił b. dobre postępy i ma w domu pianino do ćwiczeń.

Tadeusz Dąbrowski

w załączeniu:
1. Odpis metryki urodzenia.
2. Zaświadczenie pracy
3. Zaświadczenie Związku Zawodowego Ojca
4. Zaświadczenie Związku Zawodowego Matki
5. Świadectwo Szczepienia Tyfusu
6. 2 Fotografie


Zobowiązanie Andrzeja Dąbrowskiego, Arch. Szkoła Muzyczna im. Fr. Chopina

 

Andrzej Dąbrowski, jako kandydat na ucznia Państwowego Liceum Muzycznego zobligowany został do podpisania konkretnego zobowiązania:
 

Z o b o w i ą z a n i e
———————–

Zobowiązuję się po ukończeniu Liceum muzycznego /wydział instruktorski/ spełniać funkcję instruktora w Świetlicach, Ogniskach it.p. o ile nie będę studiował nadal w Wyższej Szkole Muzycznej.

Podpis
Andrzej Dąbrowski
Kraków, dnia 25/IV 1950 r.


Andrzej Dąbrowski i jego licealna klasa. Andrzej, pierwszy z prawej u dołu.
Stoją od lewej: Stanisław Węgrzyn, Ludwik Sowiński, Stanisław Pajączkowski, Roman Dyląg, Ignacy Wyczyński, Andrzej Piela i Jan Byrczek, siedzą u dołu: Ryszard Ruschil, Jerzy Rieger i Andrzej Dąbrowski
Fot. archiwum Andrzeja Dąbrowskiego

 

W owym czasie w Państwowym Liceum Muzycznym uczyli się także:
Ewa Demarczyk,
Katarzyna Gärtner,
Zygmunt Konieczny,
Roman Gucio Dyląg,
Jan Byrczek,
Wojciech Karolak,
Janusz Stefański,
Zbigniew Namysłowski.
 

Uczniem mieszącego się po przeciwnej stronie ulicy Liceum Plastycznego był, przyjaciel Andrzeja, polski fotografik tworzący w Stanach Zjednoczonych: Ryszard Horowitz.


Uwaga, jaką otrzymał Andrzej Dąbrowski.
Arch. Szkoła Muzyczna im. Fr. Chopina

 

Trzeba przyznać, że dobry humor, który towarzyszył Andrzejowi od najmłodszych lat, dawał o sobie znać także w Liceum .

W Krakowie, dnia 10. października 1951

Do
Ob. Tadeusza Dąbrowskiego
w Krakowie,
ul. Św. Teresy 12/8

Dyrekcja Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie zawiadamia,
że syn Obyw. Andrzej znowu dzisiaj zachowywał się podczas pauzy
nie odpowiednio, co miało już kilka razy miejsce i dlatego prosimy o pouczenie go jak należy zachowywać się w szkole.

Zastępca dyrektora:

mgr Pendzaj Bogusław


Odważne profesorki z Andrzejem na Harleyu.
Fot. archiwum Andrzeja Dąbrowskiego

 

Andrzej już w wieku 17 lat (rok 1955) zdał egzamin na PRAWO JAZDY na motocyklu Harley Davidson .


„Najzdolniejszemu z klasy perkusji Andrzejowi Dąbrowskiemu
„Hasło”:Andrzejku wytrwaj!
Kraków 7. XII. 1950.         Stojko Józef,
Fot. archiwum Andrzeja Dąbrowskiego

 

Szkoła przygotowała Andrzeja do gry na perkusji w sposób klasyczny, w orkiestrze symfonicznej.
Przeszedł wszystkie etapy gry na innych instrumentach, w tym na ksylofonie czterorzędowym i wibrafonie.
Andrzej wspomina w książce:
„na przerwach szkoła huczała jazzem, który graliśmy chyba raczej dla przekory„.

 
Już jako uczeń Liceum Muzycznego Andrzej rozpoznawalny był jako dobry perkusista.


GRA NA PERKUSJI
to 2 życiowa pasja
Andrzeja Dąbrowskiego


Takim graniem Andrzej Dąbrowski zarabiał pierwsze pieniądze.
Archiwum Andrzeja Dąbrowskiego

 

Zobowiązanie

   Zobowiązuję się grać w zespole orkiestrowym w czasie zabawy organizowanej przez Komitet Organizacyjny w dniu 25.II.56r. w godzinach od 18-tej do 6-tej rano dnia następnego w świetlicy „Energoprojekt”, przy ulicy Wadowickiej 36.
Zbiórka o godz. 17-tej przy ulicy św. Teresy 12 skąd samochód Komitetu przewiezie członków orkiestry z instrumentami na miejsce zabawy. Po zakończeniu zabawy w dniu 26.II.56 samochód odwiezie członków orkiestry z instrumentami na ulicę Teresy 12.

W czasie grania obowiązuję się stosować do zarządzeń Dąbrowskiego Andrzeja odpowiedzialnego za orkiestrę przed Komitetem Organizacyjny. Kol. Dąbrowski Andrzej po zakończeniu zabawy wypłaci każdemu z członków orkiestry należność w wysokości 400 zł /czterysta/ bez żadnych potrąceń.
Poza wymienionym wynagrodzeniem członkom orkiestry nie przysługują żadne dalsze ekwiwalenty w postaci kolacji i td.
1. Klarnet /../ R.Ruschil
2. Fortepian /../ W.Karolak
3. Akordeon i trąbka /../ R.Dyląg
4.Kontrabas 5. puzon /../ A.Piela
6. Perkusja i ksylofon /../ A.Dąbrowski

Poza wymienionym wynagrodzeniem Kol. Dyląg Roman otrzyma dodatkowo 50 zł /pięćdziesiąt/ za akompaniament fortepianowy do trzech numerów solowych które wykona na ksylofonie kol. Andrzej Dąbrowski.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY