Zbiory Muzeum JAZZU po Marku Karewiczu

Fot. Andrzej Rumianowski, Oprac.Andrzej Rumianowski

27 sierpnia 2018 roku miejsce miało spotkanie
przedstawicieli Muzeum Jazzu, Krzysztofa Sadowskiego
i Andrzeja Rumianowskiego (fotografującego, przez co niewidocznego) z wdową po Marku Karewiczu,
Panią Iwoną Bednarską.Pani Iwona Bednarska z portretem Marka KarewiczaAndrzej Rumianowski i Pani Iwona Bednarska


Andrzej Rumianowski wiozący pamiątki po Marku Karewiczudla Muzeum Jazzu.


Zbiory po Marku Karewiczu: jego portret, trąbka,
na której grał zanim zaczął fotografować, krawat
z saksofonem, torba fotograficzna, koszulka
z fotografią i napisem, roczniki miesięcznika
JAZZ
i Jazz Forum, programy koncertów.