1. 1917 – YMCA, pierwsze polskie kontakty


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY ODCINEK


W roku 2023 obchodzimy 100-lecie powstania Polskiej YMCA.
Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 roku.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Występ artystów z YMCA dla żołnierzy 89 Oddziału
YMCA entertainers perform for 89th Division Troops

Kuchnia polowa YMCA
YMCA motor kitchen

Corinne Francis z YMCA śpiewa dla piechurów
YMCA worker Corinne Francis entertains two doughboys

Przyfrontowa świetlica YMCA
Front YMCA hut

Biblioteka polowa YMCA dla żołnierzy
YMCA field library for soldiers

Paszport Amerykanki z YMCA
American YMCA ID for France

General Jozef Haller

 

Podczas I wojny światowej w latach 1917-1918 YMCA amerykańska, roztaczająca opiekę nad żołnierzami amerykańskimi, walczącymi w Europie, głównie we Francji, objęła swym działaniem również oddziały złożone z ochotników polskich z USA (20 tys. żołnierzy), którzy weszli w skład Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, będącej częścią armii francuskiej.

Haller, usatysfakcjonowany współpracą YMCA z wojskiem, po zakończeniu I wojny światowej, zaproponował kierownictwu YMCA, aby organizacja ta trafiła do naszego kraju i zorganizowała tam swoją ekspozyturę, mając na uwadze ogrom potrzeb w bardzo zniszczonym wojną młodym państwie polskim.

dr Tomasz Lerski

1. 1917 Poland – YMCA. First contacs

During World war 1, in 1917-1918, the American YMCA took care of American soldiers fighting in Europe, mainly in France. Also squads composed of Polish volunteers from the USA (20,000 soldiers) who were part of the Blue Army of General Jozef Haller (part of the French army), were included in this activity.

After the war, Haller satisfied with the YMCA’s cooperation with the army, gave a proposal to the leadership of the Association. He wanted this organization to reach Poland and organize its branch there, having in mind a lot of ofneeds in a young Polish state badly damaged by the war.

Translated from the text by Tomasz Lerski


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY ODCINEK