2. 1919 – YMCA Amerykańska dla żołnierzy polskich.


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY ODCINEK


W roku 2023 obchodzimy 100-lecie powstania Polskiej YMCA.
Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 roku.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Edgar MacNaughten stoi pomiędzy dwoma innymi amerykańskimi Sekretarzami Polowymi YMCA przed wagonem klubowym YMCA, który służył polskim żołnierzom podczas wojny rosyjsko-polskiej 1920 roku
Edgar MacNaughten stands between two other American YMCA Field Secretaries in front of a YMCA Club Car which served Polish soldiers during the Russo-Polish War of 1920

Rehabilitacja polskich żołnierzy w szpitalu prowadzona przez trenera YMCA, lata 20-te
Rehabilitation of Polish soldiers in the hospital run by the YMCA trainer, 1920s

 

Po zakończeniu I Wojny Światowej w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Armia Polska Hallera walcząca we Francji powróciła do Polski w 1919 r., a wraz z nią przybyli pierwsi działacze amerykańskiej YMCA.

Minister Spraw Wojskowych wydał rozkaz 11 listopada 1919 r„ który uprawniał YMCA do działania w Armii Polskiej do czasu jej demobilizacji. Utworzony został oddział polski amerykańskiego związku. Transporty YMCA traktowane były jako wojskowe, podobnie jak korespondencja, telegramy i kurierzy, YMCA zajmowała się w Polsce prowadzeniem sklepów żołnierskich, organizacją imprez kulturalnych oraz sportem. Pomagała także w zwalczaniu epidemii tyfusu, towarzyszyła kolejarzom przy odbudowie linii kolejowych we wschodnich rejonach i współpracowała przy dożywianiu potrzebujących uczniów i dzieci.

2. 1919 – American YMCA for Polish soldiers

With the end of World War I in 1918, Poland regained its freedom. In 1919 Polish soldiers, who had been fighting in France, came to Poland as an organized army, and with them, at their request, came the American YMCA. By Order of the Minister of War dated 11/11/1919 the YMCA was authorised to work within the Polish Army until its demobilisation. A Polish branch association was established. YMCA transports were given the same status as military: correspondence, telegraphs and couriers, The YMCA’s activities included running military stores and organising cultural and sporting events for the Polish armed forces.

The YMCA also helped in fighting a typhus epidemic, assisted railway men who were restoring railroads in the eastern provinces, and cooperated in feeding needy students and children.


Gen. Józef Leśniewski, lata 20-te. Minister Spraw Wojskowych
General Jozef Lesniewski. Minister of War, 1920s

Czasopismo dla żołnierzy, 1920 r.
A magazine for soldiers, 1920

Teatr Żołnierski YMCA, lata 20-te
Soldiers’ Theatre, 1920s


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY ODCINEK