34. 1990 – Odrodzenie Polskiej YMCA


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


„Mało co tak dodaje skrzydeł jak Polska YMCA” – rysunek i tekst Szymon KobylińskiBudynek Polskiej YMCA w Krakowie
The Polish YMCA building in Krakow

Zajęcia w budynku Polskiej YMCA w Łodzi
Classes in the Polish YMCA building in Lodz

Zuchy na obozie Polskiej YMCA w Kurnędzu
Cub Scouts at the Polish YMCA camp in Kurnedz

10-lecie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Polskiej YMCA
10th anniversary of Polish YMCA Wejherowo University of the Third Age

Czasopismo Polskiej YMCA w Gdyni
Newspaper of Polish YMCA in Gdynia

 

16 lutego 1989 roku w siedzibie Unii Chrześcijańsko-Społecznej w Alei Szucha w Warszawie, z inicjatywy Wiktora Leyka (gdzie w owym czasie pracował), dochodzi do spotkania grupy inicjującej reaktywację Polskiej YMCA, z Warszawy w osobach:
Eryk Lipiński,
– Szymon Kobyliński,
– Tadeusz Koszarowski,
– Zbigniew Raczyński,
– Tadeusz Zabokrzecki,
– Miłosz Stajewski,
– Włodzimierz Malento,
– Miłosz Stajewski,
– Władysław Wiśniewski,
– Kazimierz Kiedrowski,
– Kazimierz Morawski,
– Stanisław Podemski,
– Wiktor Marek Leyk
oraz z Łodzi:
Andrzej Idon Wojciechowski,
– Zdobysław Czerwiński,
– Czesław Aleksander
– Janusz Cegiełło
.
Spośród uczestników wyłoniono komitet organizacyjny, upoważniony do dalszych działań zakończonych rejestracją związku w składzie:
– profesor Tadeusz Koszarowski
– przewodniczący,
– poseł Wiktor Marek Leyk – sekretarz,
Eryk Lipiński
Szymon Kobyliński
– mecenas Władysław Wiśniewski,
– redaktor Stanisław Podemski.

Działalność Polskiej YMCA została wznowiona.
Jedynym jej kapitałem byli ludzie – dawni członkowie, pełni entuzjazmu i woli wskrzeszenia Związku.
Pozwoliło to na zwołanie 28 lutego 1990 roku Pierwszego Walnego Zebrania Delegatów w siedzibie Unii Chrześcijańsko-Społecznej w Warszawie.
Prezesem Rady Krajowej dr Tadeusz Koszarowski.
Do Rady Krajowej weszli:
Marian Iglicki – wiceprezes, Kraków
Andrzej Wojciechowski – wiceprezes, Łódź
Wiktor Marek Leyk – sekretarz, Warszawa
Władysław Wiśniewski – skarbnik, Warszawa
oraz członkowie:
Zbigniew Chojnacki, Kraków
Wacław Turowski, Kraków
Aleksander Zagórski, Kraków
Lucjan Jachimowicz, Łódź
Aleksander Kiwerski, Warszawa
Stanisław Podemski, Warszawa
Mieczysław Szczurowski, Szczecin
Michał Bielawski, Lublin
Jan Wołosiuk, Gdynia
Komisję Rewizyjną tworzyli:
Włodzimierz Malenta, przewodniczący, Warszawa
Michał Bobrowski, Kraków
Stanisław Guttmejer, Łódź
Dyrektorem Generalnym Biura Głównego został:
Wiktor Marek Leyk

Włączenie Polskiej YMCA w prace Aliansu Europejskiego przyniosło zaproszenie do udziału w 1990 roku w obozach YMCA w Norwegii, Holandii i Szwajcarii.
Oficjalnie Polska YMCA została członkiem Aliansu Europejskiego w 1991 roku, podczas Zgromadzenia YMCA w Haslibergu w Szwajcarii.

Dziś Polska YMCA nie otrzymuje finansowania z USA, nie dostaje subwencji z budżetu państwa. Ale działa, zaznaczając swoją aktywność w wielu dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. Zrozumiałe jest, że część aktywności ma charakter komercyjny, aby Związek mógł zarobić na swoje utrzymanie.

Nieoczekiwanie na przełomie wieków przed Polską YMCA stanęło nowe zadanie: walka o klienta na konkurencyjnym rynku.

34. 1990 – The resumption of Polish YMCA

In 1990, the activity of Polish YMCA was resumed. The former members, full ofenthusiasm and the will to resurrect the Associacion, were its only capital. Many years of court trials allowed the recovery of the majority of property seized by the communist government. Buildings in Krakow, Lodz and Gdynia as well as the camp in Kurnedz returned to the primary owner. But what a deplorable state they were in.

Today Polish YMCA does not receive funding from the US, as good as it does not receive any subsidies from the state budget. But it works, marking its activity in many areas of social and cultural life. It is understandable that a part of the activity is commercial, that the Associacion could earn money for its subsistence.

Unexpectedly, at the turn of the centuries, the Polish YMCA faced a new task: the fight for the client in a competitive market.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY