A STORY OF POLISH JAZZ: Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz

dudusPrzedstawiamy Państwu drugi fragment nieopublikowanej jeszcze książki Andrzeja Rumianowskiego „A Story of Polish Jazz”. Album zawiera 76 sylwetek artystów zasłużonych dla polskiego jazzu, wybranych na podstawie, dla niektórych może kontrowersyjnej, „listy Jarka Śmietany”. Na stronie Muzeum będziemy prezentować wybrane rozdziały. Oto jeden z nich:

Gdy 11 Sierpnia 2010 uzupełniałem ostatnie pozycje w albumie, zostałem zaproszony do domu szalenie miłych Państwa Matuszkiewiczów. Gdy Pana Jerzego Dudusia Matuszkiewicza porosiłem o krótką anegdotkę, usłyszałem ich kilka. Oto jedna z nich: -„Kiedy pisałem muzykę do filmów (m. in.: „Kolumbowie”, „Janosik”, „Stawka większa niż życie”, „Alternatywy 4”, „Czterdziestolatek” – przypis autora) i dziennikarze prosili mnie o wywiady, to pierwsze i podstawowe pytanie brzmiało: -„Niech pan powie jak się pisze muzykę do filmów?”. Odpowiadałem tak: -„Nie ma na to żadnej recepty, to jest: znajomość filmów, wykształcenie muzyczne i wiele innych elementów. Najlepszą odpowiedzią niech będzie anegdota o panu Jerzym Waldorfie: Mieszkając w Krakowie, często wychodził na Planty. Pewnego razu widzi człowieka z futerałem na skrzypce, który nerwowo rozgląda się, jakby czegoś szukał. W końcu podchodzi do pana Waldorfa i pyta: „Przepraszam, jak się dostać do Filharmonii?” Na co Waldorf spokojnie odpowiedział tak: -„Proszę pana – pracą, pracą i jeszcze raz pracą”