Anegdoty Jazzowe w Filharmonii w Olsztynie


Oprac. Radosław Czapski,


W dniach od 15 Grudnia 2023 roku do 9 lutego 2024 roku Muzeum Jazzu zaprasza do Filharmonii w Olsztynie na wystawę Jazz w Anegdocie autorstwa Andrzeja Rumianowskiego.

Wystawa „JAZZ w ANEGDOCIE” zawiera 40 plansz, przedstawiających fotografie autorstwa Andrzeja Rumianowskiego, grafiki autorstwa Julii Rumianowskiej i anegdoty opowiedziane Andrzejowi Rumianowskiemu przez fotografowanych artystów.
Anegdoty przedstawione są w języku polskim i angielskim, w tłumaczeniu Marka Shepherda.

Tu zobacz więcej informacji o wystawie: