4. 1922 – Budowanie Polskiej YMCA


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Stanisław Staniszewski. Prezes polskiej YMCA 1923-25
President of Polish YMCA 1923-25

Aleksander Janowski. Prezes polskiej YMCA w latach 20-tych
President of Polish YMCA in the 1920s

Rafał Radziwiłłowicz Prezes polskiej YMCA w latach 20-tych
President of Polish YMCA in the 1920s

Franciszek Krzyształowicz Prezes polskiej YMCA do 1931
President of Polish YMCA till 1931

Marian Ponikowski (Ponikiewski). Prezes polskiej YMCA 1931-1937
President of Polish YMCA 1931-1937

Tadeusz Dyboski. Prezes polskiej YMCA 1938-1939
President of Polish YMCA 1938-1939

Paul Super – Dyrektor Generalny Polskiej YMCA 1923-1939
CEO of Polish YMCA 1923-1939

Statut Polskiej YMCA 1922 R.
Statute of the Polish YMCA, 1922

 

Będąc pod wrażeniem wojennej pracy YMCA, przywódcy Polski poprosili amerykańską YMCA o pomoc w organizacji polskiej YMCA dla swoich obywateli.

W 1921 roku nastąpiła poważna redukcja amerykańskiego personelu na terenie Polski. W roku 1922 Paul Super zastąpił Arthura S. Taylora na stanowisku sekretarza generalnego w naszym kraju. Super skupił działalność YMCA na trzech miastach w kraju, Warszawie, Łodzi i Krakowie.

Został przygotowany statut Polskiej YMCA. Pod koniec 1923 roku amerykańscy organizatorzy YMCA w Polsce uznali, że ruch ten został wystarczająco ugruntowany, aby Polska Rada Krajowa przejęła go całkowicie. Amerykańska YMCA w Polsce została rozwiązana, a majątek, konta bankowe i pracownicy zostali przeniesieni do centralnego komitetu Polskiej YMCA. Jej dyrektorem generalnym został wybrany ponownie Paul Super.

4. 1922 – The beginning of the Polish YMCA

Impressed with the wartime work of the YMCA, Polish leaders asked the US YMCA for help in organizing the Polish YMCA for their citizens.

1921 brought a reduction to staff and equipment in Poland. In 1922 Paul Super succeeded Arthur S. Taylor as the senior secretary for Poland. Superfocused the YMCA to three cities within the country, Warsaw, Lodz and Krakow.

The statute of the Polish YMCA has been prepared. Towards the end of 1923 the American YMCA organizers within Poland felt that the movement was sufficiently established for the Polish National Council to take charge completely. The American YMCA in Poland was terminated, and property, bank balances and staff were transferred to the Polish YMCA’s central committee. Paul Super was re-elected as general director of the Polish YMCA.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY