5. 1923 – Powstanie Polskiej YMCA


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY

Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Stanisław Wojciechowski, 1869-1953

Józef Piłsudski, 1867-1935

Ul. Miodowa 10, widok współczesny
10 Miodowa Street, contemporary view

Ul. Marszałkowska 81a, lata 20-te
81a Marszalkowska Street, 1920s

Ul. Krucza, lata 20-te
Krucza Street, 1920s

 

Za datę powstania Związku przyjęło się uważać dzień 08.12.1923 r. Wtedy to, na uroczystej ceremonii z udziałem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Amerykanie przekazali Polakom cały majątek i wszystkie pełnomocnictwa.

Pierwszym Honorowym Członkiem Polskiej YMCA został Marszałek Józef Piłsudski.

Na nową siedzibę warszawskiej YMCA wybrano pałac Młodziejowskiego przy ul. Miodowej 10. Rada Krajowa miała swoją siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 8la.

W kolejnych latach Polska YMCA korzystała także z hali używanej jako sala gimnastyczna przy ul. Miodowej 23, a Dział Studentów zajmował całe piętro kamienicy przy Kruczej 29.

5. 1923 – Establishment of the Polish YMCA

December 8, 1923 has been considered as the date of the Association’s establishment. At that time, at a solemn ceremony attended by President of Poland Stanislaw Wojciechowski, the Americans handed over all the assets and all plenipotentiaries to the Poles.

The first Honorary Member of the Polish YMCA was Marshal Jozef Pilsudski.

The Mlodziejowski Palace at 10 Miodowa treet was chosen for the new headquarters. The National Council had its headquarters at 81 a Marszalkowska Street.

In subsequent years, Polish YMCA also used the hall at 23 Miodowa Street, and the Student Department occupied the whole floor of the tenement at 29 Krucza Street.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY