6. 1925 – Utworzenie obozu „Beskid”


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY

Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Widok ogólny obozu, 1925 r.
General view of the camp, 1925

Układanie kamiennych ścieżek, 1925 r.
Laying stone paths, 1925

Kąpiel w jeziorze, 1925 r.
Bath in the lake, 1925

Basen, 1925 r.
Swimming pool, 1925

Folder reklamowy lata 1923-1933
Advertising brochure 1923-1933

Folder reklamowy 1929
Advertising brochure 1929

Folder reklamowy 1938
Advertising brochure 1938

 

W 1924 roku, po udanym pierwszym sezonie pod namiotami w Kasince Małej obok Mszany Dolnej, Rada Krajowa Polskiej YMCA postanowiła założyć stały obóz dla chłopców. Został on uruchomiony w 1925 roku i mógł pomieścić 135 osób.

Większe budynki, jak kuchnia i stołówka, wybudowane zostały na płaskim terenie. Domki mieszkalne dla młodzieży zbudowano łukiem, kaskadowo na pochylonym terenie. Poza obozem zbudowano budynek izby chorych i ambulatorium medyczne. Zbudowano też boisko sportowe wycięte w zboczu wzgórza, i basen pływacki nad jeziorkiem. Wodę do basenu czerpano ze zbiornika zbudowanego na zboczu góry powyżej obiektów obozu. W taki sposób basen napełniany jest do dziś.

Obóz był stale rozbudowywany i modernizowany, stając się w krótkim czasie jednym z najlepszych w Europie. Nie bez znaczenia była też kampania reklamowa prowadzona na wzór amerykański za pomocą folderów.

6. 1925 – Establishment of the „Beskid” camp

In 1924, after a successful first season under the tents, the National Council of Polish YMCA decided to set up a permanent camp for boys in Kasinka Mala next to Mszana Dolna. It was launched in 1925 and could accommodate 135 people. The larger buildings like kitchen and canteen were built on flat
ground. Houses for youth were built with a cascade arch in a sloping area. The building of the infirmary and medical ambulatory was also built outside of the camp. Also a sports field was cut in the hillside, and a swimming pool built by the lake. Water for the pool was drawn from a reservoir built above the objects of the camp. In this way the pool is being filled up to now.

Constantly expanded and modernized, the camp soon became one of the best in Europe. The advertising campaign carried out with the use of folders was not without significance.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY