7. 1925 – Budowa gmachu Polskiej YMCA w Krakowie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Posiedzenie Komitetu Budowy gmachu Polskiej YMCA w Krakowie, 1926
Meeting of the construction committee of the Polish YMCA building in Krakow, 1926

Fotografia grupowa członków komitetu na tle szkicu gmachu, 1926
Group photo of committee members against the sketch of the building, 1926

Serano Peck Fenn, 1844-1927

Widok ogólny sali gimnastycznej, listopad 1926
General view of the gymnasium, November 1926

Pływalnia, kwiecień 1927
Swimming pool, April 1927

Budynek, koniec lat 20-tych
The building, the end of the 1920s

Poświęcenie gmachu, kwiecień 1927
Building dedication, April 1927

 

Budynek Polskiej YMCA wzniesiono w latach 1925—1926 wg projektu Wacława Krzyżanowskiego.

Gmach był wielofunkcyjny. Mieścił pokoje administracyjne, sale do nauki oraz mieszkania uczniów. W budynku znajdowały się również: duża sala gimnastyczna o żelbetowym, belkowanym stropie, pierwszy w Polsce kryty basen z częścią dla publiczności z 239 miejscami siedzącymi oraz boisko do koszykówki ulokowane na fragmencie… dachu.

Budynek powstał w większości dzięki hojnej darowiźnie amerykańskiego przemysłowca Sereno Pecka Fenna, prezesa YMCA w Cleveland, a brakujące środki i wyposażenie sfinansowano z pieniędzy ofiarowanych przez mieszkańców Krakowa podczas szeroko zakrojonej zbiórki.

7. 1925 Construction of the Polish YMCA building in Krakow

The Polish YMCA building was erected in 1925-1926 according to the design of Waclaw Krzyzanowski. The building was multifunctional, it housed administration rooms, study rooms and students’ apartments. It also had a large gym with a reinforced concrete ceiling, the first in Poland indoor swimming pool with an audience area with 239 seats and a basketball court located on the … roof.

The building was created thanks to the generous donation of the American industrialist Sereno Peck Fenn, the president of the YMCA in Cleveland, and the missing amount and building dequipment was financed from the money donated by the citizens of Krakow during the extensive public collection.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY