8. 1926 – Sport w Polskiej YMCA w Krakowie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Afisz, lata 30-te
Poster, 1930s

Zajęcia gimnastyczne, 1926 r.
Gymnastic classes, 1926

Koszykarze, 1931 r.
Basketball male players, 1931

Siatkarki, 1933 r.
Volleyball female players, 1933

Drużyna pływacka, 1934 r.
Swimming team, 1934

Boisko do koszykówki na dachu budynku Polskiej YMCA, 1937 r.
Basketball court on the roof of the Polish YMCA, 1937

 

Polska YMCA w Krakowie także prowadziła ożywioną działalność sportową. Posiadając salę gimnastyczną oraz basen mogła rozwijać własne sekcje sportowe. Uczestniczyły one w rywalizacji krajowej na różnych szczeblach, nierzadko sięgaj ąc po tytuły mistrzowskie.

Dla młodzieży i dorosłych nie uprawiających sportu zawodniczo Polska YMCA organizowała zajęcia sportoworekreacyjne. Stanowiły one ważny element działalności społeczno-wychowaczej organizacji.

Nie trzeba dodawać, że ze względu na niewygórowane ceny i atrakcyjne miejsce, zajęcia te cieszyły się dużym powodzeniem tak wśród młodzieży, jak i dorosłych.

8. 1926 – Sport at Polish YMCA in Krakow

Polish YMCA in Krakow also was very active in sports.

Having a gym and a swimming pool, it was able to develop its own sports sections. They participated in national competition at various levels, often reaching for championship titles.

For those young people and adults who did not play sports competitively, Polish YMCA organized recreation activities. They constituted an important element of the organization’s social and educational activity.

Needless to say, due to the affordable prices and attractive space, these classes enjoyed a lot of popularity among both teenagers and adults.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY