9. 1927 – Klub Sportowy Polskiej YMCA w Warszawie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Przystań YMCA, lato 1927 r.
YMCA harbor, summer 1927

Trening bokserski, 1928 r.
Boxing training, 1928

Trening zapaśniczy, 1928 r.
Wrestling training, 1928

Zajęcia na pływalni. Lata 30-te
Swimming pool activities, the 1930s

Pokaz siatkówki, lata 30-te
Voleyball show, 1930s

Gimnastyka dziewcząt, lata 30-te
Girls’ gymnastics, 1930s

Drużyna koszykarzy, 17.12.1935 r.
Basketball male team, 12/17/1935

 

W październiku 1927 r. powstał Klub Sportowy Polskiej YMCA przy ognisku warszawskim.

Na początku powstały sekcje: lekko-atletyczna, wodna, bokserska, gier sportowych, zapaśnicza, zimowa i pingpongowa.

Z upływem czasu przybyły kolejne sekcje: piłki nożnej i szermiercza, zaś sekcja wodna podzieliła się na dwie jednostki: wioślarską i pływacką.

Jednak pomimo zaangażowania się w pracę trenerską wielu osób o znanych nazwiskach (Wiktor Junosza-Dąbrowski i Marian Reutt w boksie, Władysław Miazio w zapasach, Władysław Lewandowski w ping-pongu czy sierżant Wojciech Skrobała w szermierce), to zawodnicy Polskiej YMCA nie osiągnęli znaczących sukcesów.

9. 1927 – Sports club at Polish YMCA in Warsaw

In October 1927, the Polish YMCA Sports Club was established at the Warsaw Hearth Club. At the beginning the sections: light-athletic, water, boxing, sports games, wrestling, winter and ping-pong were formed. Later football and fencing sections arrived, and the water section was divided into two units: rowing and swimming.

Polish YMCA competitors did not achieve significant successes despite the fact that many people with known names were involved in the coaching.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY