10. 1929 – Budowa gmachu Polskiej YMCA w Warszawie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Ambasador USA w Polsce John Willys (z prawej) oraz Paul Super na terenie budowy. Maj 1932
US Ambassador to Poland John Willys (right) and Paul Super on the construction site. May 1932

 

Budynek Polskiej YMCA w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 6 wzniesiono w latach 1929—1932 według projektu architektów amerykańskich. Jego budowa była często wizytowana przez dostojnych gości.
W ocenie z końca 1936 roku był to najbardziej doskonały z budynków YMCA w całej Europie.

Niejako przy okazji zbudowano także przystań wioślarską po praskiej stronie Wisły, zlokalizowaną między dzisiejszym mostem Łazienkowskim a mostem Poniatowskiego.

Znacząca część kosztów budowy została pokryta z darowizny ofiarowanej przez zmarłego w 1927 r. amerykańskiego przemysłowca Sereno Pecka Fenna, prezesa YMCA w Cleveland. Reszta funduszy pochodziła z darowizn organizacji i hojnych datków całego społeczeństwa.


Serano Peck Fenn, 1844-1927

Wychowanek Polskiej YMCA bokser Eddie Ran (trzeci z lewej) w towarzystwie byłego trenera Wiktora Dąbrowskiego-Junoszy (drugi z lewej) oraz przedstawicieli Polskiej YMCA na tarasie budowanego gmachu. 01.06.1932
Boxer Eddie Ran (third from left), pupil of Polish YMCA, in the company of former coach Viktor Dąbrowski-Junosza (second from left) and representatives of Polish YMCA on the terrace of the building being built. 06/01/1932

Prace wykończeniowe w sali gimnastycznej, 1935
Finishing works in the gym, 1935

Widok zewnętrzny gmachu od strony ul. Wiejskiej, 20.11.1932
Exterior view of the building from the Wiejska Street, 11/20/1932

 

10. 1929 – Construction of the Polish YMCA building in Warsaw

 

The Polish YMCA building in Warsaw was erected between 1929-1932 according to the design of American architects.

Its construction was often visited by distinguished guests. In the assessment from the end of 1936, it was the most perfect of YMCA buildings in Europe.

It was also a chance to build a rowing marina on the Praga side of the Vistula River, located between today’s Lazienkowski Bridge and the Poniatowski Bridge.

A significant part of the construction costs was covered by the donation from the inheritance of American industrialist Sereno Peck Fenn, former president of the YMCA in Cleveland, who died in 1927. The rest of the funds came from the donations of the various organizations and generous donations of the whole society.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY