11. 1931 – Utworzenie ogniska Polskiej YMCA w Poznaniu


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Siedziba Ogniska Poznań, lata 30-te
Hearth Club Headquarters in Poznan, 1930s

Otwarcie sezonu 1934
Opening of the season, 1934

Gwiazdka dla chłopców z ubogich rodzin, 20.01.1936
Christmas meeting for boys from poor families. 01//20/1936

Otwarcie sezonu 1936
Opening of the season, 1936

Uroczystość wodowania kajaków 16.05.1937
Canoeing launch ceremony 05/16/1937

Akademia z okazji XV-lecia Polskiej YMCA, 1938
Academy on the occasion of the 15th anniversary of Polish YMCA, 1938

 

Ognisko Polskiej YMCA w Poznaniu zostało założone w 1931 roku. Swoją siedzibę miało przy ul. Garbary Małe 2, wynajmując 7-pokojowy lokal używany na zebrania kół i klubów, naukę języków, odczyty i pogadanki, oraz gry towarzyskie (szachy, warcaby, ping-pong). Była tam również czytelnia i biblioteka.

Ponadto Ognisko rozporządzało boiskami do siatkówki i koszykówki, skocznią i rzutnią.

Od maja 1937 roku Ognisko posiadało własną sekcję kajakową.

Polska YMCA Poznań umożliwiała także miejscowej młodzieży szkolnej, rzemieślniczej i robotniczej rokroczne korzystanie z wypoczynku na obozach ogólnokrajowych Polskiej YMCA.

11. 1931 – Establishment of Polish YMCA Hearth Club in Poznan

The Polish YMCA Hearth Club in Poznan was founded in 1931. It had its headquarters at 2 Garbary Male Street, where 7-room flat was rented. It was used for meetings of clubs, language learning, lectures and talks, and social games (chess, checkers, ping-pong). There was also a reading room and a library. In addition, the Club had at its disposal volleyball and basketball courts, a jump and a viewport.

From May 1937, the Hearth Club had its own canoe section.

Polish YMCA Poznan enabled also local school, craft and working youth to use their annual rest at the Polish YMCA nationwide camps.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY