12. 1932 – Powstanie obozu „Pilica”


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Chatki dla chłopców
Huts for boys

Wnętrze chatki
Interior of the hut

Świetlica, lata 30-te
Common room, 1930s

Po wycieczce kajakowej, lata 30-te
After a canoe trip, 1930s

Kąpiel w Pilicy, lata 30-te
Swimming in Pilica river, 1930s

Fragment obozu
A fragment of the camp

Budynek niedaleko rzeki
A building near the river

 

Drugi obóz Polskiej YMCA powstał w 1927 roku w Grotnikach nad rzeką Lindą koło Łodzi. Funkcjonował on kilka lat, jednak z powodu dużego napływu ludności został odsprzedany zarządowi Niemieckiego Gimnazjum.

W 1932 roku rozpoczęto budowę w Kurnędzu k. Sulejowa nowego stałego obozu Polskiej YMCA. Zaczął funkcjonować od 1933 roku. W skład obozowiska wchodziło: 10 chatek (dla 115 chłopców), świetlica, dom dyrekcji, ambulatorium i dom gościnny oraz boiska, dozorowane letnie kąpielisko w rzece Pilica i przechowalnia dla kajaków.

Czas obozowy wypełniony był zabawami, rozgrywkami sportowymi, kąpielami, wycieczkami, ogniskami, pogadankami i pracami ręcznymi. Uczestnicy wykonywali lampiony, części do kajaków, wieszaki, pokrywki do wiader, itp. W dniach niepogody chłopcy przebywali w świetlicy przy kominku.

12. 1932 – Establishment of „Pilica” camp.

The second camp of the Polish YMCA was established in 1927 in Grotniki on the river Linda near Lodz. It operated several years, however due to the large inflow of Lodz inhabitansts it was sold to German Junior High School.

In 1932 the construction of a new permanent camp of the Polish YMCA started in Kurnedz near Sulejow. It began to operate from 1933. The camp consisted of: 10 huts (for 115 boys), a common room, a house of management, an outpatient clinic and a guest house, as well as playgrounds, a supervised watering place in Pilica river and a canoe storage room.

The time of the camp was filled with games, sports competitions, baths, trips, campfires, talks and manual works. The participants made lanterns, kayak parts, hangers, lids for buckets, etc. During inclement weather, the boys were in the common room near the fireplace.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY