13. 1932 – Utworzenie Ogniska Polskiej YMCA w Gdyni


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Lokal Ogniska ul. 10 Lutego 41, lata 30-te
10 Lutego Street No. 41, 1930s

Sala gier, lata 30-te
Games room, 1930

Koło szachowe, lata 30-te
Chess club, 1930s

Paul Super, lata 30-te
Paul Super, 1930s

Jacht YMCA III, lata 30-te
Yacht YMCA III, 1930s

Jacht YMCA III, lata 30-te
Yacht YMCA III, 1930s

Budynek Polskiej YMCA, 1952 r.
Building of Polish YMCA, 1952

 

Ognisko Polskiej YMCA w Gdyni jest placówką Związku, założoną w końcu 1933 roku.

Siedziba Ogniska znajdowała się przy ul. Śląskiej, zaś zajęcia sportowe odbywały się w blaszaku przy ul. 10 Lutego 41. Była w nim mała salka gimnastyczna, pokój pingpongowy, czytelnia, pokoje: dla zebrań, szachowy, wykładowy oraz szatnia, obok zaś było boisko gier sportowych.

Oprócz tego Ognisko posiadało własny jacht umożliwiający młodzieży naukę trudnej sztuki żeglowania.

Już w styczniu 1935 roku dostrzeżono potrzebę budowy własnej siedziby. Zakupu gruntu dokonano w 1936 roku, jednakże budowę gmachu rozpoczęto dopiero po wojnie, a zakończono w roku 1952, w 3 lata po rozwiązaniu Polskiej YMCA przez władze komunistyczne.

13. 1933 – Establishment of Polish YMCA Hearth Club in Gdynia

The Polish YMCA Hearth Club in Gdynia is the youngest one of the Association, founded at the end of 1933. The headquarters of the Club was initially located at Slaska Street, while sports activities took place in a small buliding made of steel sheets at 10 Lutego Street No. 41.

There was a small gym, a ping-pong room, reading room, rooms: for meetings, chess and lecture. A sport games court was nearby.

In addition, the Hearth Club had its own yacht enabling young people to learn the art of sailing.

Already, the need to build YMCA’s own building was noticed in January 1935. The purchase of land was made in 1936, however the construction works started after the end of World War Il. They were completed in 1952, three years after the termination of Polish YMCA by the communists.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY