14. 1934 – Budowa gmachu Polskiej YMCA w Łodzi


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


General view of the building’s model

View from Moniuszki Street, 12/01/1933

John Raleigh Mott, 1865-1955

View from Traugutta Street, 12/01/1933

View from Moniuszki Street, 08/07/1934

View from Traugutta Street, 08/07/1934

Budynek pod koniec lat 30-tych
Building at the end of 1930s

 

Gmach Polskiej YMCA przy ul. Moniuszki 4A w Łodzi został zaprojektowany przez Wiesława Lisowskiego.

Umowa na prace budowlane została podpisana 5 lipca 1933 roku. Rozpoczęcie budowy miało miejsce w 1934 r. pierwszy etap to lata 1934—1935, kolejny – w 1939 r. a ostateczny kształt nadano budynkowi w 1949 r. W 1936 roku w budynku oddano do użytku pierwszy w Łodzi kryty basen.

Rozpoczęcie i zrealizowanie większości prac budowlanych było możliwe dzięki wysiłkom dr Johna Raleigha Motta, wieloletniego lidera amerykańskiej YMCA, laureata pokojowej Nagrody Nobla (1946). To właśnie on zmotywował amerykańskich darczyńców do przekazania pieniędzy na ten cel.

14. 1934 – Construction of the Polish YMCA building in Lodz

The Polish YMCA building at 4A Moniuszki St. was designed by Wieslaw Lisowski. The contract for construction works was signed on July 5, 1933. The construction started in 1934, the first stage was between 1934-1935, next in 1939, and the final shape was given to the building in 1949.

In 1936 the first indoor swimming pool in Lodz was put into operation. The commencement and completion of most of the construction work was possible thanks to the efforts of Dr. John Raleigh Mott, a longtime leader of American YMCA, the Nobel Peace Laureate (1946). It was him who motivated American donors to transfer money for this purpose.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY