15. 1937 – Powstanie obozu „Wieżyca”


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Widok na obóz i okolicę, 1938 r.
View of the camp and the surrounding area, 1938

Widok ogólny na obóz, 1938 r.
General view of the camp, 1938

Widok ogólny na obóz, 1938 r.
General view of the camp, 1938

Widok obozu ze wzgórza, 1938 r.
View of the camp from the hill, 1938

Żaglówki YMCA na Jeziorze Ostrzyckim, 1938 r.
YMCA sailboats on Lake Ostrzyckie, 1938

Obozowe altany, 1938 r.
The camp huts, 1938

 

W 1937 roku w Szwajcarii Kaszubskiej, w Wieżycy nad Jeziorem Ostrzyckim zbudowany został trzeci stały obóz Polskiej YMCA. Nad obozem dominował szczyt wzniesienia Wieżycy, którego zbocza świetnie nadawały się do uprawiania sportów zimowych. Położenie nad jeziorem natomiast umożliwiało uprawianie turystyki i sportów wodnych.

Obóz składał się z budynku komendy obozu na wzniesieniu, domu noclegowego dla gości, kantyny i świetlicy, kuchni i otwartej, ale zadaszonej jadalni, ambulatorium z izbą chorych, kaplicy oraz 15 domków typu altanowego. Nad jeziorem funkcjonowała przystań z pomostem i hangarem na sprzęt wodny oraz kąpielisko. W ostatniej fazie budowy zrealizowano schronisko narciarskie.

15. 1937 – Establishment of „Wiezyca” camp

In 1937, the third permanent camp of the Polish YMCA was built in Kashubian Switzerland, in Wiezyca on Lake Ostrzyckie. The Wiezyca hill dominated over the camp, its slopes were great for winter sports. Location on the lake enabled tourism and water sports.

The camp consisted of a camp command building on a hill, accommodation for guests, a canteen and a common room, kitchen and a dining room, an infirmary with a sick bay, a chapel and 15 gazebos. A marina with a jetty and a hangar for water equipment functioned on the lake. In the last phase of construction, a ski lodge was built.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY