18. 1939 – II Doroczna Wystawa Radiowa


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY

Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Ogłoszenie prasowe informujące o wystawie
Press advertisments informing about the exhibition

Ogłoszenie prasowe informujące o wystawie
Press advertisments informing about the exhibition

Mobilne studio telewizyjne Philipsa
Philips mobile TV studio

Telefunken FE III z 1935 r.
Telefunken FE III from 1935

 

W dniu 26.08.1939 roku w budynku Polskiej YMCA w Warszawie rozpoczęła się II Doroczna Wystawa Radiowa. Wbrew nazwie zaprezentowano tylko technikę telewizyjną, skorzystano z aparatury (telewizora i wozu transmisyjnego) marki Philips. W ostatnią przedwojenną niedzielę, 27 sierpnia, nadano audycję obejmującą występ aktorki Ireny Zaleskiej oraz film propagandowy Polskiego Radia.

Odbiorniki telewizyjne umieszczono również w siedzibie Polskiego Radia, w Państwowym Instytucie Telekomunika-cyjnym i w Urzędzie Telekomunikacyjnym.

Wystawa została przerwana przez wybuch II Wojny Światowej. Co ciekawe, aparat Philipsa model 2405 pokazany na wystawie nie został ewakuowany z Polski.

Wrzesień przetrwał w gmachu YMCA, po kapitulacji wpadł w ręce Niemców, nic nie wiadomo jego dalszych losach.

18. 1939 – 2nd Annual Radio Exhibition

On August 26, 1939, the 2nd Annual Radio Exhibition began in the Polish YMCA building in Warsaw. Despite the name, only the television technique was presented, where the Philips equipment was used (TV sets and transmission car). On the last pre-war Sunday, August 27, the performance of actress Irena Zaleska and the propaganda film of Polish Radio were given. TV sets were also placed at the headquarters of the Polish Radio, at the State Telecommunications Institute and at the Telecommunications Office.

The exhibition was interrupted by the outbreak of World War 11.

The Philips 2405 TV set shown at the Exhibition was not evacuated from Poland, it survived September in the YMCA building. After the capitulation it fell into Germans’ hands; nothing is known about its fate.


Telewizor Philips TE 61 z 1938 r.
TV set Philips TE 61 from 1938

Fascynacja telewizją, lata 30-te
TV fascination, 1930s

Zaginiony telewizor Philips 2405 z 1939 r.
Lost 1939 Philips 2405 TV set


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY