17. 1939 – Polska YMCA w Rumunii


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY

Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Mapa ośrodków pomocy polskim uchodźcom w Rumunii, Paul Super, 31.12.1939
Map of help centers for Polish refugees in Romania, Paul Super, 12/31/1939

 

18.09.1939 r. w Rumunii znalazł się także Paul Super.

Rozpoczął on natychmiastowe działania mające na celu pomoc polskim uchodźcom. Swoje biuro operacyjne zainstalował w bukaresztańskiej siedzibie YMCA.

30.09.1939 r. Paul Super otrzymał nominację na dyrektora na Rumunię tworzonej w Nowym Jorku Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom. Pracę tej instytucji zorganizował – z wydatną pomocą rumuńskiej YMCA i YWCA – na wzór Polskiej YMCA. Jej fundusze pochodziły m.in. od rządu polskiego. To spowodowało, że do AKPP w Rumunii przylgnęła nazwa „Polska YMCA”. Pomogła w tym także popularna grupa „Lwowska Fala” .

Przed wyjazdem Supera w 1940 r. na Węgry i dalej do Francji AKPP dysponowała w Rumunii 37 ośrodkami. Swoją działalność zakończyła 30.06.1945 r.

17. 1939 – Polish YMCA in Romania

On 09/18/1939, Paul Super also went to Romania.

Immediately he initiated actions aimed at helping Polish refugees. He installed his operational office in the Bucharest YMCA.

On 09/30/1939, Paul Super was appointed the director of the AKPP (American Committee of Aid to Poles, which was just created in New York) in Romania.

The work of this institution was organized – with the substantial help of the Romanian YMCA and YWCA – along the lines ofthe Polish YMCA. Its funds came among others from the Polish government. That made the name „Polish YMCA” cling to the AKPP in Romania. The popular band „Lwowska Fala” also helped in this.

Polscy uchodźcy przed siedzibą AKPP w rumuńskiej YMCA w Bukareszcie, jesień 1939 r.
Polish refugees in front of the AKPP headquarters in the Romanian YMCA in Bucharest, autumn 1939

In 1940, before Super’s trip to Hungary and further to France, the AKPP had 37 centers in Romania. It terminated its activity on 06/30/1945.


Polscy uchodźcy przed siedzibą AKPP w rumuńskiej YMCA w Bukareszcie, jesień 1939 r.
Polish refugees in front of the AKPP headquarters in the Romanian YMCA in Bucharest, autumn 1939

Polscy uchodźcy przed siedzibą AKPP w rumuńskiej YMCA w Bukareszcie, jesień 1939 r.
Polish refugees in front of the AKPP headquarters in the Romanian YMCA in Bucharest, autumn 1939

„Lwowska Fala” jako „Zespół Artystyczny YMCA Lwowska Fala”, zima 1939 r.
„Lwowska Fala” as the „YMCA Artistic Group Lwowska Fala”, winter 1939.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY