20. 1940 – Polska YMCA w Wielkiej Brytanii


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Henryk Majchrzak w Wielkiej Brytanii, lata 40-te
Henryk Majchrzak in Great Britain, 1940s

Załoga Polskiej YMCA, lata 40-te
Polish YMCA staff, 1940s

Kantyna Polskiej YMCA, lata 40-te
Polish YMCA canteen, 1940s

Ekspedycja paczek, lata 40-te
Parcel expedition, 1940s

Wydawnictwo Polskiej YMCA w Wielkiej Brytanii, lata 40-te
Publication of the Polish YMCA in UK, 1940s

Wydawnictwo Polskiej YMCA w Wielkiej Brytanii, lata 40-te
Publication of the Polish YMCA in UK, 1940s

 

Dyrektorem Polskiej YMCA w Wielkiej Brytanii był Henryk Majchrzak, który dotarł tam z Polski poprzez Węgry i Francję. Dyrekcja znajdowała się najpierw w Szkocji, a następnie w Londynie.

Rozwinięto sieć świetlic z kantynami i bibliotekami.

Odleglejsze i mniejsze oddziały były obsługiwane przez specjalne wozy kantynowe. Wydawano także cenne pismo „Poradnik dla Pracowników Swietlic Żołnierskich”, które służyło uchodźstwu polskiemu na trzech kontynentach.

W okresie od 1940 r. do 1946 r. istniało w Wielkiej Brytanii 278 ośrodków Polskiej YMCA, dom wypoczynkowy w Szkocji i Dom Lotnika z hotelem. Po zakończeniu II Wojny Swiatowej i rozformowaniu wojsk zredukowano działalność, a wyposażenie i sprzęt przesłano do odradzającej się Polskiej YMCA w kraju.

20. 1940 – Polish YMCA in Great Britain

Henryk Majchrzak was the director of Polish YMCA in Great Britain. He got there from Poland through Hungary and France. The headquarters was first in Scotland and then in London.

A network of day rooms with canteens and libraries was developed. The more distant and smaller branches were served by special canteen wagons. There was also a valuable magazine (guide club) edited, which served the Polish refugees on three continents.

From 1940 to 1946 in Great Britain there were 278 centers of the Polish YMCA, a holiday home and Airmen Home with a hotel. After the end of the Second World War and the dismantling of the troops, the activity was reduced, and the equipment was sent to the resurgent Polish YMCA in Poland.

Dyrektorem Polskiej YMCA w Wielkiej Brytanii był Henryk Majchrzak, który dotarł tam z Polski poprzez Węgry i Francję. Dyrekcja znajdował się najpierw w Szkocji, a następnie w Londynie.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY