21. 1940 – Polska YMCA we Francji


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Obóz w Carpiagne, lata 40-te
Carpiagne Camp, 1940s

Dowód osobisty oficera Armii Polskiej we Francji, 1941 r.
ID card of an officer of the Polish Army in France, 1941

Dowód osobisty oficera Armii Polskiej we Francji, 1941 r.
ID card of an officer of the Polish Army in France, 1941

Nielegalny Biuletyn Informacyjny, 04.12.1941 r.
Illegal newsletter, 12/4/1941

List Prezesa Polskiej YMCA we Francji, 02.02.1946 r.
Letter from the President of Polish YMCA in France, 02/02/1946

 

Od marca 1940 r. oficjalnie zainaugurowano działalność Polskiej YMCA we Francji. W obozie w Carpiagne uruchomiono pierwsze ognisko, posiadające świetlicę wraz z salą teatralną, biblioteką, małym sklepem i kantyną. Następnie przystąpiono do organizowania podobnych ośrodków w innych miejscowościach.

Po upadku Francji i przeniesieniu się Rządu RP i Dowództwa Sił Zbrojnych do Wielkiej Brytanii przeniosła się tam również Dyrekcj a Polskiej YMCA.

Terenowe struktury jednak pozostały i w 1942 r. (przed okupacją całej Francji) istniało 46 imciarskich ośrodków. Represje hitlerowskie spowodowały zejście Polskiej YMCA do podziemia i zahamowanie jej rozwoju.

Po wyzwoleniu Francji w 1944 r. odrodziła się również Polska YMCA we Francji.

21. 1940 – Polish YMCA in France

From March 1940, the Polish YMCA in France was officially inaugurated. In the camp Carpiagne, the first hearth club was opened, having a common room with a theater, a library, a small shop and a canteen. Then, the similar centers were organized in othet places.

After the fall of France and the removal of the Polish Government and the Armed Forces Command to Great Britain, the Polish YMCA Directorate also moved there.

District structures, however, remained and in 1942 (before the occupation of all France) there were 46 YMCA’s centers. Hitler’s repressions caused the Polish YMCA to go to the conspiracy and stop its development.

In 1944, after the liberation of France, the Polish YMCA in France was also revived.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY