22. 1943 – Polska YMCA na Bliskim Wschodzie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Wycinek z gazety „Kurier Polski w Bagdadzie”, 02.04.1943 r.
A cliping from „Kurier Polski w Bagdadzie”, 04/02/1944

Nagrody w sztafecie 4 x 100 i 4 x 60 w Palestynie 5 XII 1943 roku. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Lubaniu.
Awards in the 4 x 100 and 4 x 60 relays in Palestine on December 5, 1943. The Regional Museum in Lubań

Wnętrze Polskiej YMCA w Palestynie, 1943 r.
The interior of Polish YMCA in Palestine, 1943

Siedziba Polskiej YMCA w Palestynie, 1943 r.
Polish YMCA headquarters in Palestine, 1943

Legitymacja Z. Krzyżanowskiej, 27.01.1943 r.
ID card for Z. Krzyżanowska, 01/27/1943

Siedziba Polskiej YMCA w Egipcie, 1944 r.
Polish YMCA headquarters in Egypt, 1944

 

Przy Armii Polskiej na Wschodzie gromadziła się znaczna liczba młodzieży szkolnej. Przede wszystkim dla niej, ale także i dla żołnierzy Polska YMCA zakładała kantyny i świetlice, w których urządzano biblioteki, organizowano zawody sportowe, przedstawienia i uroczystości, a także prowadzono różnego rodzaju kursy dokształcające. W Persji działalność ta miała charakter przejściowy, natomiast w Iraku, Syrii i Palestynie rozwinięto ją na szerszą skalę. W sumie powstało tam 46 ośrodków Polskiej YMCA.

Po wkroczeniu 2 Korpusu do Egiptu utworzono trzy ośrodki Polskiej YMCA. Wraz z przejściem armii do Włoch ich działalność została zaniechana.

Funkcję Dyrektora Polskiej YMCA tak w Palestynie, jak i w Egipcie pełniła Zofia Krzyżanowska.

22. 1943 – Polish YMCA in the Middle East

A significant number of school youth gathered in the Polish Army in the East. First of all for it, but also for soldiers Poland YMCA founded canteens and common rooms, in which libraries were arranged, sports competitions, performances and celebrations were organized, and various types of training courses were conducted.

In Persia, this activity was temporary, while in Iraq, Syria and Palestine it was developed on a larger scale.

In total, 46 centers of Polish YMCA were established there.

After the entry of the 2nd Corps to Egypt, three centers of the Polish YMCA were established. With the passage of the army to Italy, their activity was abandoned.

Zofia Krzyzanowska was the Director of Polish YMCA in Palestine and in Egypt.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY