23. 1943 – Polska YMCA w Afryce


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Polscy uchodźcy w Tanganice, lata 40-te
Polish refugees in Tanganyika, 1940s

Polskie osiedle, Kidugala, lata 40-te
Polish settlement in Kidugala, 1940s

Polskie osiedle, Morongo, lata 40-te
Polish settlement in Morongo, 1940s

Polskie osiedle, Tengeru, lata 40-te
Polish settlement in Tengeru, 1940s

Polskie osiedle, Lusaka, lata 40-te
Polish settlement in Lusaka, 1940s

Polskie osiedle, Koja, lata 40-te
Polish settlement in Koja, 1940s

 

Blisko 18.000 spośród ogólnej liczby 33.000 cywilnych polskich uchodźców, którzy wydostali się z ZSRR, dotarło do Afryki w latach 1942-43. Były to głównie kobiety, dzieci i młode dziewczęta.

Ogółem powstało około 20 osiedli dla polskich uchodźców.

Placówki Polskiej YMCA znajdowały się: w Tanganice, Rodezji Pn., w Rodezji Pd., w Ugandzie, w Afryce Południowej i w Kenii.

Oprócz działalności świetlicowej Polska YMCA budowała boiska i organizowała zajęcia wychowania fizycznego, oraz prowadziła praktyczne kursy wszelkiego rodzaju, w zależności od zainteresowań i potrzeb.

W Kidugala (Tanganika) Polska YMCA uruchomiła także cieszącą się dużą frekwencją szkołę i świetlicę dla miejscowej ludności.

23. 1943 – Polish YMCA in Africa

Almost 18,000 of the total number of 33,000 civilian Polish refugees who escaped from the USSR reached Africa in 1942-43. They were mainly women, children and young girls.

In total, about 20 settlements were created for Polish refugees.

The Polish YMCA branches were located in Tanganyika, in Northern and Southern Rhodesia, in Uganda, in South Africa and in Kenya.

In addition to club activities, Poland YMCA built playgrounds and organized physical education, and conducted practical courses of all kinds, depending on interests and needs.

In Kidugala (Tanganyika) Polish YMCA has also opened a very popular school with common room for the local population.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY