24. 1944 – Wozy kantynowe Polskiej YMCA


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Kolumna samochodowa polskiej YMCA przed wyjazdem na front do Francji. 30.09.1944 r.
Car column of the Polish YMCA before leaving for the front to France. 09/30/1944

Kolumna samochodowa polskiej YMCA przed wyjazdem na front do Francji. 30.09.1944 r.
Car column of the Polish YMCA before leaving for the front to France. 09/30/1944

Kolumna samochodowa polskiej YMCA przed wyjazdem na front do Francji. 30.09.1944 r.
Car column of the Polish YMCA before leaving for the front to France. 09/30/1944

Kolumna samochodowa polskiej YMCA przed wyjazdem na front do Francji. 30.09.1944 r.
Car column of the Polish YMCA before leaving for the front to France. 09/30/1944

Kolumna samochodowa polskiej YMCA przed wyjazdem na front do Francji. 30.09.1944 r.
Car column of the Polish YMCA before leaving for the front to France. 09/30/1944

Kolumna samochodowa polskiej YMCA przed wyjazdem na front do Francji. 30.09.1944 r.
Car column of the Polish YMCA before leaving for the front to France. 09/30/1944

Koncert w wozie kantynowym Polskiej YMCA, 1944 r.
Concert in the Polish YMCA canteen wagon, 1944

 

Mając na uwadze pozytywne doświadczenia YMCA wyniesione z I Wojny Swiatowej, w Wielkiej Brytanii utworzono „Ekipę Polową Polskiej YMCA”, głównie dla obsługi I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Początkowo w ekipie było 6 wozów obsługiwanych przez 21 osób, dojeżdżających do linii bojowych. Później tabor poszerzono do 18 wozów ze sklepikami i biblioteczkami, wozów kinowych i wozu muzycznego. Zwiększyła się także liczba obsługiwanych jednostek wojskowych.

Po zakończeniu działań wojennych sprzęt będący w posiadaniu „Ekipy Polowej” wysłano do odtwarzającej się Polskiej YMCA w kraju.

24. 1944 – Canteen wagons of Polish YMCA

Bearing in mind the positive YMCA experience from the First World War, the „Ekipa Polowa Polskiej YMCA” (Field Team of Polish YMCA) was created in Great Britain, mainly for the service of the 1st Armored Division of General Stanislaw Maczek.

Initially, the team had 6 canteen cars operated by 21 people, commuting to the battle lines. Later, the stock was expanded to 18 cars with shops and bookshelves, cinema cars and a music car. The number of serviced military units has also increased.

After the war, the equipment owned by the „Ekipa Polowa” was sent to the recovering Polish YMCA in Poland.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY