25. 1945 – Odebranie Polskiej YMCA budynku w Warszawie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Bolesław Bierut, 1892-1956

Dekret Bieruta, 26.10.1945 r. Dz. U. Nr 50
Bierut’s decree, 10/26/1945, Journal of Laws No. 50

Budynek Polskiej YMCA, 1945 r.
Polish YMCA building, 1945

 

W dniu 26.10.1945 roku został wydany przez Krajową Radę Narodową, której prezydentem był Bolesław Bierut, dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, zwany potocznie dekretem Bieruta. Najego mocy na własność gminy m. st. Warszawy przechodziły wszelkie grunty w przedwojennych granicach miasta.

Nie dotyczył budynków, a tylko gruntów, w praktycej ednak zabierano właścicielom również domy.

Wskutek dekretu warszawiacy utracili ok. 40 tysięcy nieruchomości, mogło to stanowić nawet 94% nieruchomości miasta w przedwojennych granicach.

W ten sposób nieruchomość przy ul. Konopnickiej 6 została Polskiej YMCA odebrana, tym łacniej, że budynek był przeznaczony do rozbiórki. YMCA pozostała jednak jego administratorem. Do czasu.

25. 1945 – Taking the Polish YMCA property in Warsaw away

On October 26, 1945, decree on ownership and use of land in the area of the capital city of Warsaw, colloquially called Bierut’s decree, was issued by Krajowa Rada Narodowa (the State National Council or Homeland National Council, it was a parliament-like political body), where Boleslaw Bierut was the president.

Under it, the ownership of all the land in the pre-war city limits passed to the municipality of the capital city of Warsaw.

The decree did not apply to buildings, but only to land, but in practice, the houses were also taken away from the owners.

As a result of the decree, Warsaw residents lost about 40,000 properties, which could account for up to 940 0 of the city’s real estate in the pre-war borders.

In this way, the property at 6 Konopnickiej Street was taken away, the easier that the building was intended to be demolished. However, Polish YMCA remained its administrator. By the time.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY