26. 1946 – Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Sala koncertowa Polskiej YMCA, 1939 r.
Polish YMCA concert hall, 1939

Jam session, zdjęcie poglądowe
Jam session, a picture

Jam session, zdjęcie poglądowe
Jam session, a picture

Leopold Tyrmand na imprezie jazzowej
Leopold Tyrmand at a jazz event

 

Już w 1946 roku Leopold Tyrmand założył Jazz Club w Polskiej YMCA w Warszawie. Prawdopodobnie był to pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.

Kierownikiem muzycznym Jazz Clubu został znakomity czeski saksofonista Charles Bovery, który trafił do Polski w latach wojennej zawieruchy.

W maju 1946 r. odbyło się pierwsze próbne publiczne, choć nieoficjalne jam session. Publiczność była nim zachwycona.

Szczególnie gorąco oklaskiwano wokalistkę Jeanne Johnstone-Schiele, znakomicie śpiewaj ącą małżonkę Tadeusza Schiele, uczestnika Bitwy o Anglię.

Swoją misję w nowej rzeczywistości Polska YMCA rozszerzyła o jazz.

26. 1946 – Jazz Club of Polish YMCA in Warsaw

Already in 1946, Leopold Tyrmand founded the Jazz Club at the Polish YMCA in Warsaw. It was probably the first j azz club in post-war Poland.

The outstanding Czech saxophonist Charles Bovery, who came to Poland in the years ofwar turmoil, became the music director of the Jazz Club.

In May 1946, the first public, though unofficial, jam session took place. The audience was delighted with it.

The vocalist Jeanne Johnstone-Schiele, the greatly singing wife of Tadeusz Schiele, a participant in the Battle of Britain, was particularly warmly applauded.

In the new reality Polish YMCA expanded its mission to jazz.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY