27. 1946 – Pierwszy letni obóz Polskiej YMCA w Warszawie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Budynek Polskiej YMCA w Warszawie, 1944 r.
Building of the Polish YMCA in Warsaw, 1944

Ten sam budynek, 1945 r.
The same building, 1945

Ten sam budynek w 1946 r. Kadr z PKF 6/46, WFDiF
The same building in 1946, a frame from Polish Film Chronicle No. 6/46

Namioty nad Wisłą, lato 1946 r.
Tents on the Vistula river, summer 1946

Namiot Polskiej YMCA, 1946 r.
Polish YMCA tent, 1946

Gra w siatkówkę na obozie, 1946 r.
Playing volleyball at the camp, 1946

Express Wieczorny, 04.06.1946 r.
Clipping from newspaper, 06/04/1946

 

W roku 1945 nastąpił koniec II Wojny Swiatowej. Ci, którzy przeżyli, rozpoczęli powroty do swoich domostw.

Mieszkańcy Warszawy wracali do ruin – 90% miasta zostało całkowicie zniszczone Budynek Polskiej YMCA został poważnie uszkodzony.

Biuro Odbudowy Stolicy pierwotnie nie zgodziło się na jego remont …. ponieważ gmach zasłaniał widok na Wisłę!

Później w ramach odbudowy chciano rozebrać dwa górne piętra. Dopiero po kilkunastu miesiącach Biuro Odbudowy Stolicy zgodziło się na odbudowę budynku w jego przedwojennej postaci.

Ognisko w Warszawie zorganizowało się stosunkowo szybko. Dzięki pieniądzom pozyskanym przez Paula Supera w USA, już w 1946 r. mogło zorganizować pierwszy letni obóz nad Wisłą, nawiązując tym samym do swojej chlubnej tradycji.

Ognisko w Warszawie, nawiązując do swojej chlubnej tradycji, zorganizowało pierwszy letni obóz nad Wisłą.

27. 1946 – The first Polish YMCA summer camp in Warsaw

In 1945, the end of the Second World War came. Those who survived, began returning to their homes. Inhabitants of Warsaw were returning to the ruins – 900 0 of the city was completely destroyed.

The Polish YMCA building was seriously damaged.

Biuro Odbudowy Stolicy (the Capital Reconstruction Office) initially did not agree to its renovation, because the edifice … hid the view of the Vistula river! Later, as part of the reconstruction, the Office wanted to demolish the two upper floors. Finally, after several months BOS (CRO) agreed to rebuild the building in its pre-war form.

The Hearth Club in Warsaw was organized relatively quickly. Thanks to the money raised by Paul Super in the USA, already in 1946 the Club could organize the first summer camp on the Vistula river, referring to YMCA’s glorious tradition.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY