28. 1947 – Koncert w Jazz Clubie Polskiej YMCA w Warszawie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Od lewej: Bovery, Johnstone, Tyrmand
From the left: Bovery, Johnstone, Tyrmand

Wiesław Machan 1909-1993

 

W piątek, 30 maja 1947 r. w dawnym budynku warszawskiej YMCA miał miejsce niezwykły koncert „Jam Session, Hot Jazz, Swing, Boogie Woogie”. Była to pierwsza duża oficjalna impreza jazzowa w powojennej Warszawie, a zarazem wielki triumf Leopolda Tyrmanda jako niezłomnego popularyzatora tej muzyki w Polsce.

Na scenie pojawiła się plejada muzyków znanych nie tylko z jazzu. Niektórzy, jak znakomity pianista klasyczny Waldemar Maciszewski, występowali pod pseudonimem (Waldemar Valdi). Nie zmieniło to faktu, że cały koncert został nagrodzony gorącym aplauzem.

I na afiszach po raz pierwszy widniała nazwa: „JazzClub Polskiej YMCA”.

28. 1947 – Concert at the Polish YMCA Jazz Club in Warsaw

On Friday, May 30, 1947, an unusual concert titled „Jam Session, Hot Jazz, Swing, Boogie Woogie” took place in the former building of the Warsaw Polish YMCA. It was the first great official j azz event in post-war Warsaw, and a huge triumph of Leopold Tyrmand as a steadfast promoter of jazz in Poland.

A galaxy of famous musicians – known not only from jazz – appeared on the stage. Some of them, like the outstanding classical pianist Waldemar Maciszewski, performed under a pseudonym (Waldemar Valdi). That did not change the fact that the whole concert was awarded with the hottest applause.

And for the first time there was the name: „Jazz-Club of the Polish YMCA” on the posters.


Waldemar Valdi 1927-1956

Juliusz Skowroński 1916-2003

Afisz koncertu, 1947 r.
Poster from the concert, 1947


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY