29. 1947 – Jazz Club Polskiej YMCA w Łodzi


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Janusz Cegiełła 1926-2011

 

Jazz Club Polskiej YMCA w Łodzi założony został 04.04.1947 r. przez Janusza Cegiełłę, Marka Sarta i Romualda Żylińskiego. Nosił nazwę Klub Miłośników Muzyki Rozrywkowej „Melomani”. Pierwszym Prezesem Klubu został Janusz Cegiełła.

Równocześnie z klubem powstał zespół o tej samej nazwie, który w latach późniejszych stał się jednym z symboli polskiego jazzu. Oprócz założycieli grali tam także: Jerzy Brodzki, Marian i Tadeusz Suchoccy, Witold Sobociński i Andrzej Wojciechowski.

W roku 1949 do „Melomanów” dołączył Jerzy Matuszkiewicz. Z nim w składzie, ale już bez Janusza Cegiełły zespół zagrał zaledwie kilka koncertów. Polska YMCA została rozwiązana, a powstałe w jej miejsce Stowarzyszenie „Ognisko” odmówiło muzykom jakiejkolwiek współpracy.

29. 1947 – Jazz Club of Polish YMCA in Lodz

On 04.04.1947 the Jazz Club of Polish YMCA in Lodz was founded by Janusz Cegiella, Marek Sart and Romuald Zylinski. It was called „Melomani” (music lovers), the Club of the Enthusiasts of the Entertainment Music At the same time a band with the same name was formed, which became one of the symbols of Polish jazz in the later years. In addition to the founders, Jerzy Brodzki, Marian and Tadeusz Suchockis, Witold Sobocinski and Andrzej Wojciechowski also played there.

In 1949, Jerzy Matuszkiewicz joined the „Melomani” band. With him, but without Janusz Cegiella, the band played only a few concerts. The same year Polish YMCA was terminated and the „Ognisko” Association


Romuald Żyliński 1923-2013

established in its place refused to cooperate with the musicians.


Marek Sart 1926-2010

Andrzej Wojciechowski 1930-2018

Tadeusz Suchocki 1927-2015

Witold Sobociński, ur. 1929 r.
Witold Sobocinski, born in 1929

Melomani


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY