30. 1948 – Jazz Club Polskiej YMCA w Krakowie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Jazz w Krakowie, 1948 r.
Jazz in Krakow, 1948

Jazz w Krakowie, 1948 r.
Jazz in Krakow, 1948

Od lewej: NN, Jerzy Skarżyński (1924-2004)
From the left: NU, Jerzy Skarzynski (1924-2004)

Kazimierz Turewicz (1916-1981)

Koncert Orkiestry Turewicza w Polskiej YMCA, Kraków, 1948 r.
Concert of the Turewicz Orchestra in Polish YMCA, Krakow, 1948

Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz 1928-2021

 

Jesienią 1948 w krakowskiej YMCA przy ul. Krowoderskiej 8 powstał Jazz Club.

Jak wspomina Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, inspiracją był przykład Warszawy i Łodzi. Owczesne władze krakowskiego Ogniska poszły muzykom na rękę, udostępniając potrzebne sale i aparaturę.

Niemałą rolę w kreowaniu jazzu w Krakowie odegrał Jerzy Skarżyński, artysta malarz i scenograf, posiadający dużą kolekcję płyt jazzowych. Do 1949 roku to on faktycznie kierował Jazz Clubem.

Grał tam każdy, kto miał jakieś pojęcie o jazzie. Od czasu do czasu występowały też profesjonalne zespoły, jak Orkiestra Kazimierza Turewicza.

30. 1948 – Jazz Club of Polish YMCA in Krakow

In the autumn of 1948 the Jazz Club was founded at the Krakow Polish YMCA at 8 Krowoderska Street.

Jerzy „Dudus” Matuszkiewicz mentioned that the example of Warsaw and Lodz was the inspiration. The authorities of the Krakow Hearth Club made it easier for musicians to act by providing necessary rooms and equipment.

Jerzy Skarzynski, a painter and scenographer who had a large collection of jazz albums, played an important role in creating jazz in Krakow. In fact, until 1949 he managed the Jazz Club.

Everyone who had any idea about jazz played there. From time to time there were also professional bands, like the Orchestra of Kazimierz Turewicz.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY