31. 1948 – Ośrodek wioślarski Polskiej YMCA w Warszawie


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Ośrodek w trakcie budowy, 1948 r.
Center under construction, 1948

Kręte schodki, 1949 r.
The winding stairs, 1949

Fajf na przystani, koniec lat 40-tych
Jam at the marina, late 1940s

Widok współczesny, foto: Ewa Behrens
Contemporary view, photo: Ewa Behrens

Widok współczesny, foto: Ewa Behrens
Contemporary view, photo: Ewa Behrens

Widok współczesny, foto: Ewa Behrens
Contemporary view, photo: Ewa Behrens

Dawna sala kominkowa, kadr z filmu B. Kezika „Polska YMCA 1921-1949”
Former fireplace room, a frame from B. Kezik film „Polska YMCA 1921-1949”

 

”[…] twórcami obiektu byli Arseniusz Romanowicz i Piotr Szymaniak, czyli duet wybitnych architektów dworców i przystanków warszawskiej linii średnicowej.

[…] Wybudowany w latach 1947—1948 jako przystań sportów wodnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej […]

Obiekt składa się z dwukondygnacyjnego budynku, tarasu oraz kaskadowych schodów prowadzących do samej przystani. Wyjątkowy walor stanowiły niegdyś kręte schodki, które zostały niestety zniszczone i zdemontowane. I Zachował się natomiast mostek – „trap”, prowadzący z ulicy na I piętro budynku, który może być pomocny, gdy wysoka fala powodziowa zalewa dolne partie obiektu.

Przywołuje on dodatkowo skojarzenia z zacumowanym statkiem lub barką” Anna Łyszcz

Http://cargocollective.com/powojennymodernizm/Osrodek-wioslarski-YMCA

31. 1948 – The Polish YMCA rowing center in Warsaw

Arseniusz Romanowicz and Piotr Szymaniak, a duet of outstanding architects of stations and stops of the Warsaw cross-city line, were the designers of the object. It was built in 1947-1948 as a water sports harbor of the Polish YMCA in Warsaw.

The property consists of a two-storey building, terrace and cascading stairs leading to the marina itself. Once the winding stairs were the unique value, but unfortunately were destroyed and dismantled.

However, the bridge leading from the street to the first floor of the building, has been preserved. It can be helpful when a high flood wave floods the lower parts of the object.

It also evokes an association with a moored ship or barge. Translated on the base of the text by Anna Lyszcz

Http://cargocollective.com/powojennymodernizm/Osrodek-wioslarski-YMCA


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY